Jaunumi

08.02.2016.

10. februārī, Ventspilī aicinām apmeklēt semināru par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos energoresursus

2016. gada 10. februārī, plkst. 11:00, Ventspils Augstskolas telpās, nozares profesionāļiem, valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem tiek organizēts seminārs par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Semināra mērķis ir nozares pārstāvju, ieinteresēto personu un sabiedrības informēšana par atjaunojamo energoresursu kā nozīmīga potenciāla izmantošanas iespējām, lai veicinātu reģionālo uzņēmējdarbību un reģionu attīstību. Šajā seminārā, diskutējot par atjaunojamo energoresursu lomu Latvijas tautsaimniecībā ilgtspējīgā attīstībā, akcents tiks likts tieši uz atjaunojamo energoresursu izmantošanas situāciju Kurzemes reģionā.

Ievaddaļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar svarīgākajiem lēmumiem, kas tika pieņemti ANO Klimata konferencē Parīzē, kad izdevies saskaņot visai pasaulei vēsturisku vienošanos, fosilā kurināmā (ogļu, naftas, dabasgāzes) pakāpeniskā aizstāšanā ar atjaunojamajiem enerģijas veidiem, kurai būtu jāpalēnina mūsu planētas globālā sasilšana. Vienošanās paredz arī to, ka ik pēc pieciem gadiem tiks izvērtēts, ko izdevies paveikt, tāpēc visām iesaistīto valstu valdībām nekavējoties ir jāapstiprina īstermiņa nodomi. Eiropas Savienība (ES) par savu ieguldījumu vienojās 2015.gada 6.martā Vides ministru padomē. Tas paredz, ka līdz 2030.gadam ES savas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas samazinās par vismaz 40% salīdzinājumā ar 1990.gadu.

Seminārā piedalīsies Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe, Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācijas valdes loceklis Andis Kārkliņš, Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis Kristaps Stepanovs, Latvijas bioenerģijas asociācijas valdes loceklis Edgars Vīgants, Saules kolektoru asociācijas pārstāvis Arvils Šteiners.
 
Seminārs ir viens no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta “Apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos energoresursus” pasākumiem.
 
Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projekta „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” ietvaros. Par programmas ieviešanu Latvijā atbild Valsts Reģionālās attīstības aģentūra.
  
Seminārs notiks Ventspils Augstskolā, Inženieru iela 101, A. korpuss, 112.auditorijā no plkst. 11:30 līdz 14:00.
 
Semināram var pieteikties rakstot uz e-pastu: info@atjaunojam.lv vai reģistrējoties semināra dienā.

Atbalsta: