Jaunumi

29.08.2017.

Atbalsts LOSP vēstulei

Iebildumi par Ekonomikasministrijas TSP lēmuma “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai”nepildīšanu un atbalsts Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes(turpmāk-LOSP) 2017.gada 23.augusta vēstulei Nr.75

Ministru prezidentam
Mārim Kučinskim

Ekonomikas ministram
Arvilam Ašeradenam

Finanšu ministrei
Danai Ozolai Reizniecei

Kopija

Zemkopības ministram
Jānim Dūklavam

Rīgā, 2017.gada 29.augustā
Nr.1/2017

Iebildumi par Ekonomikasministrijas TSP lēmuma “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai”nepildīšanu un atbalsts Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes(turpmāk-LOSP) 2017.gada 23.augusta vēstulei Nr.75

Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācijas (turpmāk–LAEF) pārstāvji jau 2017.gada maijā Tautsaimniecības padomes sēdē (turpmāk-TSP) Ekonomikas ministrijā (turpmāk-EM), gan Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamerā (LTRK) tika iepazīstināti ar projektu „Kompleksiem risinājumiem elektroenerģijas tirgus attīstībai”. LAEF pārstāvji izteica savu viedokli par piedāvātajiem risinājumiem un aicināja virzīt tālāk visiem izdevīgāko, kas paredz valsts saistību samazināšanu ražotājiem, kas saņem garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādītu elektrisko jaudu.

Šobrīd ir augusta beigas un ir satraucoši vērot, ka virzības šajā jautājumā nav, izņemot to, ka 2017.gada 9.jūnijā ir oficiāli sagatavots konceptuālais ziņojums „Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai”.
LAEF vēlas atgādināt viedokli par iepriekš minētajiem risinājumiem un paskaidrot, kāpēc tik svarīgi ir pieņemt risinājumu par subsīdiju samazināšanu lielajām koģenerācijas stacijām.LAEF kategoriski noraida risinājumu, kurš paredz SEN pagarināšanu līdz 2020. gada 31. decembrim, kad plānota vidējās OIK dabiskā samazināšanās, vienlaikus nodrošinot valsts budžeta dotāciju vidējās OIK noturēšanai 26,79 EUR/MWh līmenī. Uzskatām, ka tas ne tikai nav atbalstāms, bet pat ir bīstams, jo:
-  nerisina valsts atbalsta samazināšanu OIK vajadzībām;
- SEN pārskatīšana un turpināšana jebkādā formā rada iespējamo tiesvedības risku Satversmes tiesā;
- var radīt bankrota situāciju ražotājiem, kas kā izejvielu enerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos resursus
-SEN pagarināšana turpinās situāciju, ka patērētāji nākotnē būs spiesti maksāt vairāk.
LAEF atbalsta risinājumu, kurš paredz kompensāciju un valsts saistību samazināšanu 75% apjomā ražotājiem, kas saņem garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādītu elektrisko jaudu, nodrošinot OIK samazinājumu līdz pat 25,97 EUR/MWh 2019. gadā, 24,92 EUR/MWh 2020. gadā, 23,01 EUR/MWh 2022. gadā un 14.19 EUR/MWh 2026.gadā. Tas arī nodrošina vismazāko ietekmi no visiem risinājumiem uz energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem un ieguvēji būs visi patērētāji, jo OIK samazināsies tuvākajos gados. Tas ir optimāls risinājums no sabiedrības interešu un tautsaimniecības konkurētspējas viedokļa.
LAEF valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe ir pārliecināts, ka šis ir vēsturisks brīdis ar unikālu iespēju, beidzot atrisināt OIK sakārtošanas jautājumu, lai samazinātu valsts atbalstu fosilajai enerģijai, un aicina atbildīgās ministrijas sakoncentrēties, lai kopīgiem spēkiem atrisinātu kavēšanās iemeslus, un virzīt valdībā šo vienīgo iespējamo variantu.

LAEF atbalsta LOSP 2017.gada 23.augusta vēstulē Nr.75 izteikto viedokli, kā arī pievienojas sekojošam, ka„navsaprotamavilcināšanās par OIK samazināšanu un patērētājuiespējamajiemietaupījumiem 285,74 milj. EUR apmērā, kaspaaugstinātu ekonomikas konkurētspēju, tādejādi palielinot investīcijas un radot jaunas darbavietas”.
Tāpat kā LOSP arī LAEF lūdz pamatot vilcināšanās iemeslus un sniegt informāciju par “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai” problēmas risinājumu.

Pielikumā iepriekš minētā 2017.gada 23.augusta LOSP vēstule Nr.75 – 2 lpp.

Ar cieņu,
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas
Valdes priekšsēdētājs      
Jānis Irbe
Tālr.: +37129337717
E-pasts: irbejanis@gmail.com

 

 

 

 

 

Rīgā

23.08.2017. Nr. 75
Uz  Nr.


Ministru prezidentam Mārim Kučinskim
Ekonomikas ministram ArvilamAšeradenam
Finanšu ministrei Danai Ozolai Reizniecei
Kopija
Zemkopības ministram Jānim Dūklavam

 

Iebildumi par Ekonomikas ministrijas TSP lēmuma
“Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai”
nepildīšanu

LOSP lūdz skaidrot situāciju elektroenerģijas tirgū saistībā ar “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai”.
Ekonomikas ministrijas (EM) Tautsaimniecības padomes (TSP) 07.06.2017.sēdē, kurā piedalījās arī LOSP, tika izskatīts jautājums: “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai”.
EM valsts sekretāra vietnieks Jānis Patmalnieks prezentēja OIK finansēšanas risinājumus. Klātesošos dalībniekus pozitīvi noskaņoja Atteikšanās risinājums: samazināta jaudas maksājumu OIK daļa + AS «Latvenergo» dividendes. Atteikšanās risinājuma elementi attiektos uz piecām spēkstacijām, kuras saņem jaudas maksājumus un paredz brīvprātīgu komersantu iesaisti, nodrošinot spēkstaciju turpmāku elektroenerģijas ražošanu. Atteikšanās risinājums vienlaikus paredz atteikšanos no75% OIK atbalsta uz atlikušo periodu ar Patērētāju iespējamiem ietaupījumiem 285,74 milj. EUR un nodrošinot neitrālu efektu uz valsts budžetu.
   EM TSP nolēma:
1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvja sniegto informāciju par Ekonomikas ministrijas identificētiem riskiem par obligātā iepirkuma komponentes pieaugumu nākotnē.
2. TSP locekļi atbalsta Ekonomikas ministrijas piedāvātos variantus un iespējamos  scenārijus   samazināt OIK apmēru no 2019.gada, lai mazinātu uzņēmēju izdevumus par elektroenerģiju, paaugstinot ekonomikas konkurētspēju, tādejādi palielinot investīcijas un radot jaunas darba vietas.

Atgādinam, ka TSP uzdevums saskaņā ar nolikuma 9.1. punktu ir izstrādāt priekšlikumus valsts tautsaimniecības ilgtermiņa attīstībai un identificēt problēmas, kas traucē uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, kā arī piedāvāt risinājumus situācijas uzlabošanai.
Pēc 75 dienām no lēmuma pieņemšanas mums lauksaimniekiem nav saprotama vilcināšanās par OIK samazināšanu un patērētāju iespējamajiem ietaupījumiem 285,74 milj. EUR apmērā, kas paaugstinātu ekonomikas konkurētspēju, tādejādi palielinot investīcijas un radot jaunas darbavietas.
  Lūdzam pamatot vilcināšanās iemeslus un sniegt informāciju par “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai” problēmas risinājumu.

 


Valdes priekšsēdētājs                                                               Edgars Treibergs

 

Guntis.vilnitis@losp.lv

Atbalsta: