Jaunumi

04.06.2015.

Atklāšanas konference par pasākumiem sabiedrības izglītošanai par klimata pārmaiņu novēršanu

2015. gada 3. jūnijā Eiropas Savienības mājā notika konference par pasākumiem sabiedrības izglītošanai par klimata pārmaiņu novēršanu, kuru atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola, un turpināja Norvēģijas Karalistes vēstniecības Rīgā padomniece EEA/Norway Grants uzņēmējdarbības jautājumos Agnese Cimdiņa.

Konferences laikā ar prezentāciju uzstājās Norvēģijas Karalistes uzņēmuma Norsk Energi konsultanti, informējot par Norvēģijas Karalistes politiku klimata pārmaiņu jautājumos un uzņēmuma Norsk Energi pieredzi atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā.

Vienlaikus konferencē tika prezentēta informācija un pieredze, kā arī pārrunāti aktuālākie klimata un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jautājumi Latvijā, Latvijas atjaunojamo energoresursu nozares pārstāvjiem informējot un aktualizējot jautājumu par atjaunojamo energoresursu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā.

 

Konferences materiāli

LAEF prezentācija" Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām"

Sergei Faschevsky "Utilization of renewable energy sources and their role in climate change mitigation. Norsk Energi’s experience."

Hans Borchsenius "Climate change policy in Norway"

Orvils Heniņš "Mazās hidroenerģētikas izmantošanas perspektīvas"

Toms Nāburgs "Vēja enerģijas izmantošanas perspektīvas" 

Andis Kārkliņš "Biogāzes ražošana no lauksaimniecības un komunālajiem atkritumiem" 

Edgars Vīgants "Biomasas izmantošana enerģijas ražošanā"

Arvis Šteiners "Saules kolektoru spēks Latvijā"

Atbalsta: