Jaunumi

27.05.2015.

Konferencē informēs par pasākumiem sabiedrības izglītošanai par klimata pārmaiņu novēršanu

2015. gada 3. jūnijā Eiropas Savienības mājā notiks konference par pasākumiem sabiedrības izglītošanai par klimata pārmaiņu novēršanu. To atklās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola.
 
Konferencē piedalīsies Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācijas (turpmāk – LAEF) valdes loceklis Andis Kārkliņš, kā arī Norvēģijas Karalistes vēstniecības Rīgā pārstāve Agnese Cimdiņa.

Konference plānota kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta "Apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos energoresursus” atklāšanas pasākums.
 
Projekta mērķi skaidro A. Kārkliņš: “Atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēs 2014. - 2020. gadam noteiktajam, Latvijas vides politikas virsmērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides stāvokli.” Kārkliņa kungs uzsver, ka “īstenojot projektu tiks izstrādāta apmācību programma profesionālām auditorijām, lai palielinātu mērķa grupu zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu īstenošanā”.
 
Projekts tiek izstrādāts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projekts „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” ietvaros. Par programmas ieviešanu Latvijā atbildīga VARAM.
 
Projekta atklāšanas konference notiks 2015. gada 3. jūnijā “ES mājā” Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā, plkst. 10.00 (reģistrācija no plkst. 9.30).
 

Atbalsta: