Jaunumi

13.09.2017.

LAEF piedalās konferencē Enerģētika 2017

Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācijas (turpmāk–LAEF) valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe un valdes loceklis Edgars Vīgants piedalās 2017.gada 13.septembra enerģētikas nozares konferencē „Enerģētika 2017”.

 

Konferencē rūpniecības un enerģētikas jomas speciālisti, uzņēmumu un nozares institūciju vadītāji iepazinās ar nozares aktualitātēm un izmaiņām enerģētikas jomā, uzzināja par gāzes tirgus situāciju Latvijā un elektrības OIK reformas virzību, kā arī izzināja Latvijas un ārvalstu uzņēmumu pieredzi energoapgādes politikas pārvaldībā un risinājumu piedāvājumā.

LAEF valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe piedalījās diskusijā panelī - Enerģētika bez subsīdijām.

LAEF kopējā pārliecība ir, ka enerģētika bez subsīdijas ir atbalstāms risinājums.  Latvijā tas nozīmē, ka elektroenerģijas Obligātā iepirkuma daļa ~ 200milj. EUR/gadā tiek pārcelta uz elektroenerģijas tirgu, kas darbojās pēc konkurences principiem. Neapšaubāmi uzņēmējiem, kas darbojās enerģētikā, šis būtu pozitīvs pavērsiens. Ticams, ka ražotāju konkurences rezultātā elektroenerģijas gala maksājums patērētājiem samazināsies.

Jānis Irbe uzdeva jautājumu: „Kādā veidā elektroenerģijas tirgus varētu strādāt bez subsīdijām, kāds ir konkurences veicināšanas galvenais paņēmiens? Atbilde ir - SEG gāzu emisijas cenai jāatbilst patiesajām ietekmes uz dabu un cilvēka veselību izmaksām, šis nosacījums jāattiecina uz visiem ražotājiem un enerģētikas sektoriem (elektroenerģija, siltumenerģija, transports), ne tikai lielajiem. CO2 cena ETS sistēmā pēdējā gadā bija 4-6 EUR/t, bet zinātnieki novērtējuši, ka globālās sasilšanas radītās izmaksas, kas radītas dabas katastrofu rezultātā un ietekmes uz cilvēka veselību rezultātā ir būtiski lielākas,- vismaz 30 EUR/t.”

„Latvijas attīstībai ļoti svarīga ir pašu tautsaimniecība, ko varam veicināt, maksimāli izmantojot vietējos resursus. Vai vietējie resursi ir pilnvērtīgi izmantoti?„ jautā LAEF valdes loceklis Edgars Vīgants, „jo vairāk tos izmantosim, jo bagātāka kļūs Latvija. Konsekventi un mērķtiecīgi ilgtermiņā jāstrādā pie tā, lai samazinātu resursu iepirkšanu no citām valstīm. Mēs daudz runājam par lielākas pievienotās vērtības produktu radīšanu Latvijā. Kāpēc mēs joprojām enerģijas ražošanai vairāk izmantojam dārgāko importēto dabas gāzi, bet vietējo biomasu par zemāku cenu eksportējam? Kāpēc jau vairāk kā 15 gadus bez attīstības atstāts joprojām neapgūtais mazo hidroelektrostaciju potenciāls? Kāpēc vispār neizmantojam saules enerģiju, gadiem nespējot rast risinājumu elektroenerģijas pašapgādei? Kāpēc mēs joprojām neizmantojam tās iespējas, ko mums dod ieguldījumi Kurzemes loka izbūvē, beidzot ļaujot efektīvi izmantot vēja enerģijas potenciālu, kas kaimiņvalstīs jau ir kļuvis par lētāko elektroenerģijas  iegūšanas veidu.”

LAEF valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe ir pārliecināts, ka „šobrīd elektroenerģijas tirgus ir globāls, pakāpeniska atteikšanās no subsīdijām sistēmas veidošana iespējama, koordinēti sadarbojieties starptautiskā līmenī, ko arī aicinām darīt nosakot, ka tieši tāds ir Latvijas mērķis.Tad kad pašvaldības siltumapgādes uzņēmums lielās, ka ir lielākais darba devējs un lielākais nodokļu maksātājs, ir gaužām bēdīgi, jo tas nozīmē, ka šajā teritorijā nav attīstījies neviens nopietns ražotājs, kas piesaista investīcijas, nodrošina darbavietas, ražo eksportspējīgu produkciju ar augstu pievienoto vērtību. Līdzīga sajūta rodas klausoties A/S „Latvenergo”„zelta” stāstu”.

 

Par LAEF
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija apvieno visas Latvijas atjaunojamo energoresursu nozares vadošās asociācijas. Tās mērķis ir saskaņot dažādu AER apvienojošu nevalstisko organizāciju darbību, paust vienotu nozares viedokli, kā arī pārstāvēt nozari attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām. LAEF ietilpst Latvijas ilgtspējīgas attīstības institūts, Atjaunojamās enerģijas konfederācija, Latvijas Bioenerģijas asociācija, Latvijas biogāzes asociācija, Latvijas biomasas asociācija LATBIO, Mazās hidroenerģētikas asociācija, Vēja enerģijas asociācija, Saules kolektoru asociācija, Saules enerģijas asociācija, kā arī asociētie biedri SIA Ošukalns, SIA Granul Invest, SIA Pelikana.

Papildu informācija:
Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Irbe
Tālr.: +37129337717
E-pasts: irbejanis@gmail.com

Atbalsta: