Jaunumi

25.04.2016.

Projekta noslēguma konferencē informēs par pasākumiem sabiedrības izglītošanai par klimata pārmaiņu novēršanu un salīdzinājumu ar Norvēģijas pieredzi

Projekta "Apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus” noslēguma konferencē ES mājā 28. aprīlī piedalīsies Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācijas (turpmāk – LAEF) norvēģu sadarbības partneri Norsk Energi pārstāvji.

Norsk Energi ir vadošā norvēģu konsultāciju kompānija enerģijas, vides un drošības jautājumos. Lielākoties Norsk Energi piedalās projektos, kas saistīti ar atjaunojamās enerģijas veicināšanu, enerģijas patēriņa un kaitīgo izmešu daudzuma samazināšanu. Viena no kompānijas aktivitātēm ir starptautiski projekti, kas saistīti ar klimata pārmaiņām.

Pēdējos 20 gados ir rūpīgi strādāts, lai izveidotu zināšanu bāzi energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu un vides audita jautājumos Austrumeiropā, Vidusāzijā, Kaukāzā un Krievijā.

Andis Kārkliņš, LAEF valdes loceklis skaidro, ka Norsk Energi konsultanti Sergejs Faševskis (Sergei Faschevsky) un Hans Boršenius (Hans Brochsenius) ir divi  starptautiski atzīti eksperti ar lielu pieredzi,  piedaloties dažādu enerģijas un vides konsultāciju uzdevumos un programmās kopš 1992.gada Krievijas Federācijā, Ukrainā, Baltijas valstīs, Ķīnā, Serbijā, Bosnijā Hercegovinā un Maķedonijā. Viņi konferencē stāstīs par klimata un enerģētikas politikas veidošanas principiem Norvēģijā un valsts pieredzi atjaunojamo energoresursu izmantošanā un  klimata pārmaiņu mazināšanā.

Konferences beigu daļā VARAM valsts sekretāra vietniece Alda Ozola informēs par 175 pasaules valstu sekmīgi parakstīto Parīzes vienošanos klimata politikas jautājumos un ar to saistītajām Latvijas aktualitātēm.

Konference plānota kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta "Apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus" noslēguma pasākums.

Visiem dalībniekiem būs pieejams projekta ietvaros izstrādātais buklets par klimata pārmaiņām un atjaunojamo energoresursu lomu to novēršanā.

Projekts ir izstrādāts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projekts "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" ietvaros. Par programmas ieviešanu Latvijā atbildīga VARAM.

Projekta noslēguma konference notiks 2016. gada 28. aprīlī "ES mājā" Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā, plkst.11:00 (reģistrācija no plkst. 10:30). Konferences dienas kārtība ir pieejama šeit

Konferencei var pieteikties rakstot uz e-pastu info@atjaunojam.lv vai arī uz vietas.

Atbalsta: