Noderīga informācija

Šajā sadaļā ir aplūkojamas visas semināru dalībnieku, projekta ekspertu prezentācijas, kā arī cita noderīga informācija

LAEF prezentācija "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām"

Sergei Faschevsky "Utilization of renewable energy sources and their role in climate change mitigation. Norsk Energi’s experience."

Hans Borchsenius "Climate change policy in Norway"

Orvils Heniņš "Mazās hidroenerģētikas izmantošanas perspektīvas"

Toms Nāburgs "Vēja enerģijas izmantošanas perspektīvas"

Andis Kārkliņš "Biogāzes ražošana no lauksaimniecības un komunālajiem atkritumiem"

Edgars Vīgants "Biomasas izmantošana enerģijas ražošanā"

Arvis Šteiners "Saules kolektoru spēks Latvijā"

LAEF prezentācija "Apmācību programmu izstrāde un organizēšana profesionālajām auditorijām par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu izmantojot atjaunojamos energoresursus"

LAEF prezentācija "Atjaunojamās enerģijas Latvijā, klimata pārmaiņu novēršana un siltumnīcefekta gāzu samazināšana"

Ginta Cimdiņa "Why to promote local energy resources?"

Martynas Nagevičius "Climate goals. Renewable energy and energy independence in Lithuania"

Raul Potisepp "Renewable energy, energy independence and climate goals in Estonia"

Eiropas Komisijas prezentācija "Heating and Cooling in the European Energy Transition" (angļu valodā) 

Jānis Irbe "Resursi un ilgtspēja. Vietējās enerģijas veicināšanas likums"

Kristaps Stepanovs "Vēja enerģijas izmantošanas perspektīvas siltumnīcefekta gāzu samazināšanai"

Andis Kārkliņš "Biogāzes tehnoloģijas lauksaimniecības atlikumproduktu, sadzīves atkritumu un notekūdeņu dūņu utilizācijā un SEG emisiju samazināšanā"

Jānis Irbe "Atjaunojamo energoresursu potenciāls enerģētiskās neatkarības veicināšanā"

Arvils Šteiners "Saules kolektoru spēks Latvijā"

Edgars Vīgants "Enerģijas ražošana no biomasas kā instruments klimata pārmaiņu mazināšanā"

Jānis Irbe "Mazās hidroenerģētikas izmantošanas perspektīvas"

Dr. Indulis Emsis "Latvija un SEG emisijas"

Kristaps Stepanovs "Atjaunojamā enerģija ārvalstīs, starpvalstu līgumi, sadarbība, jauna atbalsta veida vīzijas"

Jānis Irbe "Likumdošanas akti atjaunojamās enerģijas nozarē šodien un ar skatu nākotnē"

LAEF prezentācija "Atjaunojamo energoresursu loma klimata pārmaiņu novēršanā"

LAEF prezentācija "Klimata pārmaiņu novēršana un siltumnīcefekta gāzu samazināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus"

Edgars Vīgants "Atjaunojamo energotehnoloģiju attīstības nākotnes perspektīvas Latvijā"

Atbalsta: