Par LAEF

Kā radās LAEF?

2013.gada 4.februārī vadošās atjaunojamās enerģijas jomas asociācijas ir vienojušās par “Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas”, (turpmāk LAEF) dibināšanu.
LAEF Apvienotas „Latvijas Ilgtspējīgas attīstības institūts”, „Latvijas Atjaunojamās enerģijas konfederācija”, „Latvijas Bioenerģijas asociācija”, „Latvijas Biogāzes asociācija”, „Latvijas Biomasas asociācija LATBIO”, „Mazās Hidroenerģētikas asociācija”, „Vēja Enerģijas asociācija”, "Saules kolektoru asociācija", "Saules enerģijas asociācija", kā arī asociētie biedri SIA Ošukalns, SIA Granul Invest, SIA Pelikana.

LAEF mērķi ir saskaņot un koordinēt atjaunojamās enerģijas nevalstisko organizāciju rīcību un pārstāvēt tās attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām. Sekmēt atjaunojamās enerģijas nozares attīstību, kā arī palielināt atjaunojamās enerģijas devumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmē.

LAEF juridisko atbalstu nodrošina zvērinātu advokātu birojs „FORT”.

 

 

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe. 
Jānis Irbe savu profesionālo izglītību ieguvis Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
Jānis Irbe ir darbojies atjaunojamās enerģijas nozares dažādās sfērās, piemēram, mežizstrādes un koksnes biomasas ražošanas projektā, kā arī uzņēmumos, kas piedāvā bioenerģijas ražošanas iekārtas, komunālo un atkritumu pārstrādes tehniku, kā arī bioapkures iekārtas un mežtehniku.
Paralēli pienākumu veikšanai LAEF, Jānis Irbe ir Latvijas Mazās Hidroenerģētikas asociācijas valdes priekšsēdētājs.

 

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas valdes loceklis Andis Kārkliņš. 
Andis Kārkliņš savu profesionālo izglītību ieguvis Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Jau 30 gadus darbojas biogāzes nozarē, sākot ar daudzu biogāzes pilotprojektu realizāciju, dalību starptautiskos pētījumos par biogāzes ieguves iespējām Latvijā, dažādām ar vides aizsardzību saistītām tēmām, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām. Andis Kārkliņš ir Latvijas Biogāzes asociācijas valdes priekšsēdētājs

 

 

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas valdes loceklis Edgars Vīgants.  

Inženierzinātņu doktors Edgars Vīgants, ir Latvijā pazīstams enerģētikas un vides eksperts, kurš aktīvi piedalās nozares politikas veidošanā, zinātniskās konferencēs un izglītojošos semināros.

Edgars Vīgants vada uzņēmumus Ludzas Bio-enerģija (siltumenerģijas ražošana) un BALTENEKO (mazas jaudas koģenerācijas projekti), ir Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācijas padomes loceklis un Latvijas Bioenerģijas asociācijas valdes loceklis, trīs gadus ir bijis ievēlēts par Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijasprezidentu,pašlaik padomes loceklis un piedalās citu sabiedrisko organizāciju darbā.
Savu profesionālo izglītību viņš ir apguvis Rīgas Tehniskajā universitātē kur pašlaik turpina sadarbību ar Vides aizsardzības un siltuma tehnoloģiju institūtu.

 

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas valdes loceklis Andris Vanags.

Andris Vanags ir Somijas energokompānijas Fortum uzņēmuma SIA “Fortum Latvia” valdes priekšsēdētājs. Viņa atbildības joma aptver elektroenerģijas ražošanu un pārdošanu Nord Pool biržā, kā arī Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas darbības nodrošināšanu.
Andrim Vanagam ir gandrīz divdesmit gadu pieredze enerģētikas nozarē, projektu vadīšanā un uzraudzībā, kā arī konsultāciju sniegšanā. Viņš ir ieņēmis vadošus amatus vairākos Latvijas centralizētās siltumapgādes uzņēmumos un piedalījies Latvijas lielāko koģenerācijas staciju būvniecības projektu īstenošanā.
Šobrīd Andris Vanags aktīvi darbojas Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas padomē un Somijas tirdzniecības palātā Latvijā.     
Andrim Vanagam ir augstākā izglītība inženierzinātnēs un virkne apmācību profesionālās kompetences palielināšanā.

 

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas valdes loceklis Kristaps Stepanovs.

Kristapam Stepanovam ir jurista kvalifikācija un maģistra grāds Starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, kas iegūts Latvijas Universitātē. Kristaps Stepanovs ir biedrības „Vēja enerģijas asociācija” valdes loceklis un konsultāciju uzņēmuma „Capital Solutions” vadītājs. Kristaps Stepanovs ir vadījis, bijis vadības komandā vairākiem enerģētikas projektiem to izstrādes un ieviešanas stadijās.
Kristaps Stepanovs aktīvi piedalās nozares politikas veidošanā, kā arī ir vairākās darba grupās saistībā ar Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu Latvijā

Atbalsta: